Oferta educațională

     Școala gimnazială “Nicolae Iorga” este una dintre cele mai mari școli generale din Sibiu și funcționează în două schimburi. Dispune de 24 de săli de clasă și cinci laboratoare: fizică, biologie, chimie, informatică și program AeL (eLearning). De asemenea, în 2007 a fost inaugurat Centrul de documentare și informare, CDI-ul școlii, primul centru de documentare din mediul urban.

     Procesul instructiv – educativ este coordonat de 70 de cadre didactice, 25 de învățători și 45 de profesori. Această echipă asigură fluxul continuu între orele 8:00 și 19:40, demersurile didactice fiind exercitate asupra unui număr de peste 1350 de elevi.

     Structura: secții cu predare în limba română și germană, atât la ciclul primar, cât și la cel gimnazial.