Istoric

Aşezată aproape de centrul oraşului Sibiu, la intersecţia bulevardului Mihai Viteazu cu strada Nicolae Iorga, ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE IORGA” (fosta Şcoală nr. 6) funcţionează din anul 1976 într-un imobil construit în acelaşi an, cu destinaţie specială pentru învăţământ. Clădirea şcolii este amplasată în cartierul Hipodrom si beneficiază de un mediu social şi cultural bun, comunitatea părinţilor, elevilor şi dascălilor fiind foarte interesată de pregătirea profesională a cadrelor didactice şi de rezultatele şcolare ale elevilor.

Procesul instructiv – educativ este coordonat de 70 de cadre didactice, 25 de învăţători şi 45 de profesori. Această echipă asigură fluxul continuu între orele 8:00 şi 19:40, demersurile didactice fiind exercitate asupra unui număr de peste 1350 de elevi.

Structura: secţie cu predare în limba română și germană, atât la ciclul primar, cât şi la cel gimnazial, precum şi patru clase intensive de engleză.

Şcoala gimnazială “Nicolae Iorga” este una dintre cele mai mari şcoli generale din Sibiu și funcţionează în două schimburi, deoarece dispune de 24 de săli de clasă şi cinci laboratoare: fizică, chimie, biologie, informatică şi program AEL. De asemenea, în 2007 a fost inaugurat Centrul de documentare şi informare, CDI-ul şcolii, primul centru de documentare din mediul urban.