Viziune – Misiune

Împreună dăm lumină vieții…

Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga”, Sibiu are misiunea de a asigura cadrul propice desfășurării unui învățământ de calitate prin transformarea unității școlare într-un lăcaș de cultură și civilizație care asigură egalitatea de șanse pentru fiecare elev, de a consolida rolul școlii ca centru de resurse educaționale pentru comunitate, de a forma elevii ca viitori cetățeni, activi și creativi, capabili să se integreze pe piața muncii și într-o societate dinamică, de tip european.