Misiune

Împreună dăm lumină vieții…

Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga”, Sibiu are misiunea de a asigura cadrul propice desfăşurării unui învăţământ de calitate, prin transformarea unității școlare într-un lăcaş de cultură şi civilizaţie, care asigură egalitatea de şanse pentru fiecare elev, de a consolida rolul şcolii ca centru de resurse educaţionale pentru comunitate, de a forma elevii ca viitori cetăţeni, activi şi creativi, capabili să se integreze pe piaţa muncii şi într-o societate dinamică, de tip european.

S-a publicat lista
REZULTATELE VERIFICĂRII
CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA GERMANĂ
Proba 1 - MALDIKTAT - 14.05.2022