România unită în vers, cântare și culoare 2018-2019

România unită în vers, cântare și culoare

2018-2019

prof. coordonator Simona Manea (Educație muzicală)

prof. coordonator Vlăduț Ilie (Religie)

 

„Neamul este etern prin cultul eroilor. Eroii sunt cei dragi nouă... Eroii, oameni căzuţi pe câmpurile de luptă de-a lungul istoriei, au luptat pentru apărarea pământului strămoşesc, a fiinţei naţionale, pentru apărarea religiei. Ei şi-au dat viaţa pentru ca noi să fim liberi; ei sunt eroii noştri!" Nicolae Iorga

Proiectul educațional România unită în vers, cântare și culoare s-a dorit a fi un spectacol de recunoștință la moment aniversar, cu prilejul Centenarului Marii Uniri, încadrat domeniului cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri, în Calendarul Activităților Educative Județene.

Un număr de 120 de elevi și 30 de profesori au fost implicați în proiect, beneficiarii direcți find elevii din clasele gimnaziale participanți, cadrele didactice, elevii și profesorii voluntari, iar beneficiarii indirecți, părinții copiilor.

Instituția organizatoare este Școala Gimnazială Nicolae Iorga Sibiu, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Casa Corpului Didactic Sibiu, Asociația Iorga ProfAs și Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu.

       Activitatea principală a Festivalului o reprezintă un spectacolul complex, ce și-a propus să prezinte un florilegiu artistic format din cântece și poezii care evocă tema patriotismului și a unității. Elevii participanți, purtând costume populare ce reprezintă regiunile istorice, au încercat să aducă în prim plan creații specifice principalelor zone etnografice. Întregul spectacol s-a desfășurat într-un cadru expozițional format din desenele și lucrările realizate de elevii de la școlile participante, care au încercat să evoce tradiții și obiceiuri specifice românilor, dar și aspecte legate de Marea Unire.

       Școala Gimnazială Nicolae Iorga a găzduit toate repetițiile necesare în vederea realizării spectacolului (cântece patriotice și poezii), coordonarea acestor activități fiind asigurată de profesorii Manea Simona și Vlăduț Ilie.

       Spectacolul propriu-zis a avut loc în Sala festivă a Bibliotecii ASTRA Sibiu, în data de 27 noiembrie 2018, la ora 18,00. Cadrul expozițional a fost realizat în în cadrul bibliotecii ASTRA, prin aranjarea desenelor realizate de elevi, atât în sala de spectacol, cât și în holul principal.

Proiectul este cuprins în Calendarul Activităților Educative Județene pe anul școlar 2018-2019 și are trei componente: literatura (poeziile recitate, unele scrise de elevi ai Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga Sibiu), muzica (prin cântecele patriotice) și artele plastice (lucrările expuse la intrarea în bibliotecă și în sala festivă). A treia componentă a adus alături de școala organizatoare, Școala Gimnazială Nicolae Iorga, și alte instituții școlare: Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna din Sibiu, Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 2 Sibiu și Școala Gimnazială Nr. 2 din Cisnădie. Elevi ai instituțiilor menționate și-au exprimat iubirea de neam și țară, prin pictură, în cadrul lucrărilor expuse.

Scopul proiectului a fost crearea cadrului optim pentru promovarea expresiilor tradiționale, folclorice și patriotice, prin oferirea unei abordări artistice interdisciplinare la clasele de gimnaziu, permițând astfel, implicarea participanților în desfășurarea unui eveniment cultural-artistic. Acţiunile desfășurate împreună cu elevii au necesitat conlucrarea colectivă specifică, conducând la formarea unor abilități specifice, dar și la cultivarea valorilor și tradițiilor românești.

Proiectul și-a propus să ofere un cadru de exprimare artistică, în care elevii să poată cunoaște și să expună elemente tradiționale dintre cele mai variate: poezie, muzică, port popular. Cultura şi spiritualitatea ne oferă posibilitatea de a ne cunoaşte identitatea naţională, precum şi de a-i înţelege şi respecta pe cei care au făurit spiritul acestei națiuni. De aceea, această activitate dorește să transpună prin diverse acte artistice tezaurul extraordinar al României, pe care tânăra generație caută cu fascinație să îl înțeleagă și să și-l însușească.

De asemenea, activitățile din cadrul festivalului au permis valorificarea, prin momente artistice, a achizițiilor dobândite de elevi prin parcurgerea orelor de Educație Muzicală și Educație Plastică, dar și a orelor de Cultură și Spiritualitate Românească – o disciplină complexă, cu abordare interdisciplinară. 

Este important să oferim fiecărei generații de elevi posibilitatea de a cunoaște trecutul și valorile, permițând totodată actualizarea și transpunerea în prezent a mesajelor culturale. Prin acest demers, credem că putem să valorificăm capacitățile extraordinare și înclinațiile artistice pe care le au elevii, construind totodată competențe, atitudini și valori ce îi vor ajuta să își consolideze propria identitate.

Obiectivele specifice ale proiectului România unită în vers, cântare și culoare sunt:

  • Promovarea interesului față de importanța și bogăția tradițiilor și folclorului național
  • Stimularea competențelor artistice și a sensibilității față de elementele culturale românești
  • Implicarea cadrelor didactice în promovarea valorilor și a specificului culural românesc
  • Dezvoltarea capacităţii elevilor de exprimare în fața unui public
  • Dezvoltarea competențelor organizatorice ale cadrelor didactice implicate.

 

În contextul Centenarului Marii Uniri, considerăm că proiectul de față marchează, într-o manieră adecvată, importanța și semnificațiile acestui eveniment unic, prin participarea unui număr semnificativ de elevi, profesori și părinți.

Document postat de director adjunct prof Camelia Virca

Materialul a fost transmis spre postare de prof. Simona Manea

Noutăţi:

România unită în vers, cântare și culoare 2018-2019

România unită în vers, cântare și culoare 2018-2019 prof. coordonator Simona Manea (Educație muzicală) prof. coordonator VlăduƠ[...]
detalii

Structura anului scolar 2018-2019

Structura anului școlar 2018-2019: planificarea activităților și a vacanțelor școlare pe săptămâni cursurile anului școlar 2018-2019 & [...]
detalii

EVALUARE NATIONALA 2018-2019

[...]
detalii

PREMIERE CENTRUL DE EXCELENTA 2018-2019

INVITAȚIE FESTIVITATE DE PREMIERE Centrul de Excelenţă  la limba și literatura română pentru clasele gimnaziale V-VIII, CAEJ, poziți [...]
detalii

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 2018-2019

HOTARARE 19.12.2018 In data de 21.12.2018, programul elevilor va fi urmatorul: invatamant primar 08,00-11,00 invatamant gimnazial 11,30-14,30   [...]
detalii

Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Sibiu
© 2016 - toate drepturile rezervate